Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πειραιά‐ Καλλίπολης,  διοργάνωσε Πειραματικό Διαγωνισμό στις Φυσικές Επιστήμες για μαθητές των Γυμνασίων της περιοχής ευθύνης του.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

Η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Η προώθηση συνεργατικών δράσεων.
Η παροχή εμπειρίας στη συμμετοχή σε εργαστηριακούς διαγωνισμούς.
Μία όψη της ομάδας

Επειδή οι παραπάνω στόχοι συμπίπτουν με τους αντίστοιχους του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, τετραμελής ομάδα του Γυμνασίου συμμετείχε σήμερα (7/5/2015) με την εποπτεία του Τομέα Φυσικών του Σχολείου.
Τους μαθητές συνόδεψε η κ. Μιχαλίτση Πηνελόπη - Χημικός.
Άλλη όψη της ομάδας