Το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2015 - 2016Ενημέρωση των μαθητών του Λυκείου απο τον κ. Κορίτσογλου Τάκη σύμβουλο Επαγγ. Προσανατολισμού.