Οι μαθητές του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ μετράνε...

Σήμερα μετρήσαμε τη μάζα.