Ένας πρωτότυπος Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων

… που μας δείχνει την χρησιμότητα του καθενός στοιχείου στην καθημερινότητα