Καλά περάσαμε στις διακοπές...

Μέλη του Τομέα φυσικών Επιστημών ξεκουράζονται