Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Εν αναμονή...

- Μαμά, μαμά, σήμερα μάθαμε να γράφουμε!!
- Μπράβο παιδί μου, και τί γράψατε;
- Δεν ξέρω, δεν μάθαμε να διαβάζουμε ακόμα!

- Γιατί τα λιοντάρια έχουν μακριά μαλλιά;
- Ξέρετε εσείς κανένα κουρέα που να θέλει να τα κουρέψει;