Εν αναμονή...

- Μαμά, μαμά, σήμερα μάθαμε να γράφουμε!!
- Μπράβο παιδί μου, και τί γράψατε;
- Δεν ξέρω, δεν μάθαμε να διαβάζουμε ακόμα!

- Γιατί τα λιοντάρια έχουν μακριά μαλλιά;
- Ξέρετε εσείς κανένα κουρέα που να θέλει να τα κουρέψει;