Οι μελλοντικοί επιστήμονες (αστέρια)

Σε μιά σεμνή τελετή δόθηκαν τα δελτία υποψηφίου (και οι σχετικές ευχές) στους μαθητές της τρίτης Λυκείου. Ακολούθησε παρτάκι και οι σπαρακτικές σκηνές αποχωρισμού.