Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Οι μελλοντικοί επιστήμονες (αστέρια)

Σε μιά σεμνή τελετή δόθηκαν τα δελτία υποψηφίου (και οι σχετικές ευχές) στους μαθητές της τρίτης Λυκείου. Ακολούθησε παρτάκι και οι σπαρακτικές σκηνές αποχωρισμού.