Πλάθω κουλουράααααααακια...

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σύγκλισης οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μαθαίνουν να ζυμώνουν. (Μάθε τέχνη....)