Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Πλάθω κουλουράααααααακια...

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σύγκλισης οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μαθαίνουν να ζυμώνουν. (Μάθε τέχνη....)