Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Οι μέλλοντες γυμνασιόπαιδες

Εδωσαν εξετάσεις για το γυμνάσιο οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού με την εργασία τους για τις θρησκείες που παρουσίασαν στους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου. Συγχαρητήρια.
Περισσότερα στην εφημερίδα.