Οι μέλλοντες γυμνασιόπαιδες

Εδωσαν εξετάσεις για το γυμνάσιο οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού με την εργασία τους για τις θρησκείες που παρουσίασαν στους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου. Συγχαρητήρια.
Περισσότερα στην εφημερίδα.