Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Αγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή

Με εξαιρετική επιτυχία έγινε σήμερα, στο πλαίσιο της αγωγής υγείας, η ενημέρωση των μαθητών για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
 Η ενημέρωση έγινε σε δύο στάδια ένα για τη Γ γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και μετά για τη Β΄και Γ΄Λυκείου.
Κάθε μαθητής, μετά την παρουσίαση απο τον υπεύθυνο του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Λιάντη, πήρε πακέτο με ενημερωτικά που είχε ετοιμάσει η βιολόγος κ. Χατζαντωνά και φυλάδια εκδόσεων της Γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς που ευγενικά μας προμήθευσε.