Προετοιμασία για την παρουσίαση: Σεξουαλική Αγωγή.

Οι μαθητές μελετούν..

Παρατηρούν με προσοχή...


Ετοιμάζουν αφίσες..

κι' άλλη αφίσα..

Προμηθευτήκαμε λίγο υλικό..

.... κι' όλα αυτά σε αναμονή για την Τρίτη που θα γίνει παρουσίαση απο ειδικούς συνεργάτες του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα τη ¨Σεξουαλική Αγωγή΄.
Ευχαριστούμε τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς που μας προμήθευσε άφθονο σχετικό υλικό και όχι μόνο.