Θερμοκρασία - Θερμότητα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
Με τα τμήματα Α1 και Α2 Γυμνασίου πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα στο οποίο αποδεικνύουμε ότι η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το θερμό σώμα στο ψυχρό.

Το χρωματισμένο κόκκινο υγρό είναι το θερμό σώμα, το οποίο ανέρχεται στο  δοχείο με το ψυχρό υγρό όταν τα φέρουμε σε επαφή.