ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Έγινε η καθιερωμένη ενημέρωση γονέων της ΣΤ Δημοτικού για το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου μας.
Είναι χαρακτηριστικό οτι αν και οι βαθμίδες συνυπάρχουν δύσκολα αντιλαμβάνεται κάποιος έξω από τον συγκεκριμένο χώρο την πολυδιάστατη δομή του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου μας.
Γι' αυτό κάθε χρόνο η Διεύθυνση του Σχολείου και οι υπεύθυνοι τομέων ενημερώνουν διεξοδικά τους γονείς των μαθητών της ΣΤ Δημοτικού για τις δραστηριότητες του Γυμνασίου. Και η φετινή συγκέντρωση είχε μεγάλη επιτυχία αφού παραβρέθηκε σχεδόν το σύνολο των γονέων αλλά και πολλοί μαθητές όλων των τμημάτων της έκτης δημοτικού του Σχολείου μας.