Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Η Χημεία του σκανδάλου της «Φολκσβάγκεν»


O καθηγητής Martyn Poliakoff – γνωστός από τα βίντεο σχετικά με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα – μας εξηγεί την χημεία που βρίσκεται πίσω από το πρόσφατο σκάνδαλο «Φολκσβάγκεν»: