Τελευταίο Θέμα από την τράπεζα Θεμάτων (Ούφ)

Οι ευτυχισμένες φιλόλογοι (και ο χειριστής) παραλαμβάνουν τα θέματα της Ιστορίας...