Σαράντα παλικάρια

Χωρίς προηγούμενο η συμμετοχή
του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Βιολογίας