Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Παρουσίαση του Νέου Λύκειου

Ο κ. Κορίτσογλου Τάκης Υπεύθυνος Τομέα Φυσικών Επιστημών και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στην παρουσίαση του νέου εξεταστικού συστήματος.

Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων κ. Σκυβαλάκη