Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Νέο Λύκειο Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Θα γίνει ενημέρωση, για γονείς και μαθητές της Α΄ Λυκείου, απο τον Καθηγητή κ. Τάκη Κορίτσογλου, Φυσικό - Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σχετικά με τη λειτουργία του Νέου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.