Νέο Λύκειο Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Θα γίνει ενημέρωση, για γονείς και μαθητές της Α΄ Λυκείου, απο τον Καθηγητή κ. Τάκη Κορίτσογλου, Φυσικό - Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σχετικά με τη λειτουργία του Νέου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.