Τραγούδια και χοροί

Ο σύλλογος ξεφάντωσε μετά το ξεφάντωμα των μαθητών