Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Η Βιολογία συναντά τη σύγχρονη κοινωνία


Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης, τα μέλη του τομέα φυσικών επιστημών, Ανδρεαδάκης Δημήτρης και Χατζαντωνά Αννα μαζί με μαθητές της Β΄και Γ Λυκείου συμμετείχαν στην Διημερίδα: Η Βιολογία συναντά τη σύγχρονη κοινωνία.