Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Πολυπολιτισμικό σχολείο (στο φαγητό)Για να μην είναι κινέζικα όσα ακούν για τη Κίνα, οι μαθητές της Β΄γυμνασίου παράγγειλαν κινέζικο φαγητό και εμπέδωσαν (καταβροχθίζοντας) όσα μαθαίνουν για τη φίλη χώρα στα σχετικά μαθήματα.