Ημερίδα για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY (www.pathway-project.eu ) είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή της διερευνητικής μάθησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια του PATHWAY, επιστήμονες, ερευνητές, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διερευνητικές βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργήσουν αντίστοιχα σενάρια που θα ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική των ευρωπαϊκών σχολείων.
Η προγραμματισμένη ημερίδα από τον κ. Στεφανίδη για τις 12/5/2012 αναβάλλεται για το τέλος Ιουνίου. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση

Οι βέλτιστες αυτές πρακτικές αφορούν στην Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κλπ, ενώ είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να στηρίξουν εκπαιδευτικά σενάρια σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, από ωριαία μαθήματα έως ερευνητικά πρότζεκτ.
Σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους το PATHWAY διοργανώνει παρουσίαση αυτών των βέλτιστων πρακτικών για εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν για να σχεδιάσουν μαθήματα και εκπαιδευτικά σενάρια σύμφωνα με το πρότυπο της διερευνητικής διδασκαλίας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΓΕΛ – EKFE Καλλίπολης (Μαρίας Χατζηκυριακού 27), Σάββατο, στις 12 Μαίου και ώρα 11:00πμ.
Σε επόμενο στάδιο , θα ακολουθήσει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βέλτιστες πρακτικές που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, ώστε να επιτύχουν την χρήση τους στην καθημερινή του πρακτική. Στην προσπάθειά τους αυτή θα έχουν την συνεχή στήριξη των Συμβούλων.
Μετά το στάδιο της επιμόρφωσης θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
Μαλαματή Δίτσιου 
Κων/νος Στεφανίδης