Στην ουρά

Αλλοι στέκονται στην ουρά άλλοι παίρνουν την ουρά στα χέρια τους...