Οι δηλώσεις για τις Πανελλαδικές

Όπως είναι γνωστό απο 10 έως 25 Φεβρουαρίου, οι μαθητές με αίτησή τους δηλώνουν το έκτο μάθημα, τα ειδικά μαθήματα που επιθυμούν να εξετασθούν και την πρόθεσή τους να επιλέξουν στο μηχανογραφικό δελτίο τις στρατιωτικές ή αστυνομικές σχολές.
Στη φωτογραφία οι πρώτοι καταχαρούμενοι μαθητές που ξεκίνησαν την τελική φάση.


Την αίτηση για γενικό λύκειο θα βρείτε εδώ
Δήλωση για ενδοσχολικές εξετάσεις εδώ
Το μηχανογραφικό (για το 2010) θα βρείτε εδώ
΄Οτι αφορά τις εξετάσεις στο http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis.html


Οι απόφοιτοι που θέλουν να υποβάλλουν δήλωση, να μην ξεχάσουν να φέρουν α) Επικυρωμένο φωτ/φο του απολυτηρίου τους β) την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης και γ) μιά φωτογραφία τους.