Ας κρατήσουν οι χοροί

Το σχολείο παρακολουθεί...
Ολοι στον Ικαριώτικο...