Κατάθεση μηχανογραφικών

Ολοκληρώνεται η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων απο τους υποψήφιους. (Κάτω αριστερά το χέρι του χειριστή)

Παράδοση του εκτυπωμένου Μ/Δ μετά την οριστικοποίηση