Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Κατάθεση μηχανογραφικών

Ολοκληρώνεται η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων απο τους υποψήφιους. (Κάτω αριστερά το χέρι του χειριστή)

Παράδοση του εκτυπωμένου Μ/Δ μετά την οριστικοποίηση