ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Κεντρικό συνεργείο απολυτηρίων

Συνεργείο Β

Συνεργείο Γ

Ατομικό συνεργείο

Κεντρικό συνεργείο
(Πίσω όψη)

Τελείωσαν οι διαγωνισμοί (ούφ)
Η δουλειά για τα συνεργεία των καθηγητών μας αρχίζει.
Καλή δύναμη!!!