Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Κεντρικό συνεργείο απολυτηρίων

Συνεργείο Β

Συνεργείο Γ

Ατομικό συνεργείο

Κεντρικό συνεργείο
(Πίσω όψη)

Τελείωσαν οι διαγωνισμοί (ούφ)
Η δουλειά για τα συνεργεία των καθηγητών μας αρχίζει.
Καλή δύναμη!!!