Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2011

Δόθηκαν στα λύκεια οι βαθμολογίες των υποψηφίων.
Αριστερά στιγμιότυπο απο την αντιπαραβολή των αποκομάτων των τετραδίων με τις έντυπες καταστάσεις. Ο διευθυντής του λυκείου επιβεβαιώνει την ταύτιση των βαθμών με την πρόεδρο του τομέα φιλολόγων κάτω απο το αυστηρό βλέμμα του χειριστή του συστήματος έπαφος.