Απο τον αγώνα....


Σίγουρα μπήκε.                        Καλά τι γίνεται ...εδώ σφάζονται