Καλή Επιτυχία !!!!

Οι μαθητές μας εφοδιάζονται με τα δελτία υποψηφίου. Ακολούθησε μικρό πάρτυ....