Οι καθηγητές του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στο Βαθμολογικό κέντρο

Ο κ. Καμπάσης διορθώνει μαθηματικά
 ΓΠ.
(Τα παιδάκια τα καημένα)
Η κ. Χατζαντωνά και ο κ. Ανδρεαδάκης επι το έργον..
(Φωτογραφία απο κρυφή κάμερα.)