Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

Οι καθηγητές του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στο Βαθμολογικό κέντρο

Ο κ. Καμπάσης διορθώνει μαθηματικά
 ΓΠ.
(Τα παιδάκια τα καημένα)
Η κ. Χατζαντωνά και ο κ. Ανδρεαδάκης επι το έργον..
(Φωτογραφία απο κρυφή κάμερα.)