Απο το σχολείο

Ο Διευθυντής του Λυκείου και μέλος του τομέα φυσκών επιστημών κ. Αντωνόπουλος στην έναρξης της γιορτής της 25ης Μαρτίου