Στ' άρματα.. στ' άρματα εμπρός στον αγώνα

Σφόδρα προετοιμασμένοι οι μαθητές μας ξεκινούν για το 15ο AMUN
(Περισσότερα στην εφημερίδα)